Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

A pannonventil.hu internetes portálon szereplő termékek a webshopban szereplő árakon csak az alábbi módon vásárolhatóak meg:

1.A jelen Feltételek tartalmazzák a Pannon Ventil Kft. . (továbbiakban: Eladó) Interneten keresztül megközelíthető úgynevezett virtuális boltjában (webáruházában), azaz a www.pannonventil.hu portálon az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő a portálon a képernyőn megjelenő kosár megrendelésével, elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Webáruházon Keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

A szerződés létrejötte

A webáruházban történt megrendelés leadását követően a portál - a gyakorlatban néhány percen belül, de legfeljebb 48 órán belül - automatikus email üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Vásárlási Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a www.pannonventil.hu portálon végrehajtott megrendelést követően Eladó munkatársa által e-mailben történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra.

Szállítási feltételek

A pannonventil.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje a visszaigazolás szerinti. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket személyes átvételhez rendelkezésre bocsátja, vagy futárszolgálattal kiszállítja.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a pannonventil.hu portálon megrendelt terméket átvette.

Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát, és bizonyos termékek esetén a Jótállási jegyet.

Árak, fizetési mód és fizetés

A pannonventil.hu portálon a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A Pannon Ventil Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!

A Pannon Ventil Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

A pannonventil.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvétel ill. a kiszállítás módját. Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A futárszolgálat költsége:

1 kg-ig                                  1 500,- Ft+Áfa

10 kg-ig                                1 700,- Ft+Áfa

20 kg-ig                                1 900,- Ft+Áfa

30 kg-ig                                2 100,-Ft+Áfa

40 kg-ig                                3 100,-Ft+Áfa

 

A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

Készpénz (személyes átvétel esetén)

Banki átutalás előre (személyes átvétel vagy futárszolgálat igénybevétele esetén)

Utánvét (Futárszolgálat esetén, a futárnál készpénzben)

Bankkártyás fizetési mód sem személyes átvételkor, sem a futárszolgálatnál nem lehetséges.


A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg készpénzben. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő banki átutalás fizetési módot kéri.

Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó e-mailen számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

A jótállás (garancia), szavatosság

A jótállás feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza, amely termékekre nincs külön jótállási jegy, a számlával lehet az 1 éves jótállási jogot érvényesíteni.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a termékekhez csatolt Jótállási jegy rendelkezései szerint.

Az Eladó a szerviztevékenységét a jótállási jegyen szereplő márkaszervizek útján látja el, ennek hiányában, közvetlenül az Eladó végzi.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért.


Eladó nem továbbá nem felelős az alábbiakért:

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
  • A Vevő felelős a pannonventil.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a pannonventil.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.


A termék visszaszolgáltatása

a.) A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől, 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást a Vevő felbontotta. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a dokumentációt, bizonylatot, jótállási jegyet). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.